Lotos Navigator

Logowanie / Rejestracja

Połącz punkty ze stacji LOTOS i odbieraj nagrody!

Aby uczestniczyć w programie Navigator należy:

  • dokonać zakupu na stacji paliw LOTOS jednego z produktów lub usług premiowanych w programie Navigator,
  • odebrać przy kasie na stacji Kartę Navigator bądź Kartę Rodzinną,
  • zarejestrować się w programie na stronie www.lotosnavigator.pl lub w aplikacji mobilnej LOTOS dla Kierowcy lub poprzez Formularz Zgłoszeniowy dostępny na stacji paliw LOTOS.

Po spełnieniu powyższego pozostaje już tylko zbieranie punktów za dokonanie zakupów określonych produktów i usług na stacjach paliw LOTOS, biorących udział w programie. Szczegółowa lista stacji znajduje się tutaj

Program Navigator podzielony jest na poszczególne Edycje:

  • I Edycja programu obejmowała okres 01.02.2008 - 28.02.2009 r.
  • II Edycja programu obejmowała okres 01.03.2009 - 28.02.2010 r.
  • III Edycja programu obejmowała okres 01.03.2010 - 31.05.2012 r.
  • IV Edycja programu obejmuje okres od 01.06.2012 i jest prowadzona przez czas nieokreślony

Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie programu dostępnym tutaj

* Rejestracji należy dokonać najpóźniej 21 dni przed odbiorem nagrody.

LOTOS

© LOTOS Paliwa Sp. z o.o., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel. 58 326 43 00, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 0000006312, NIP 583-10-23-182, kapitał zakładowy: 114 706 000 zł, kapitał wypłacony: 114 706 000 zł