Lotos Navigator

Logowanie / Rejestracja

Połącz punkty ze stacji LOTOS i odbieraj nagrody!

Katalog

ZAPUNKTUJ FOCE ŚLEDZIA

Wesprzyj Fundację LOTOS - przekaż punkty z Navigatora na program społeczny „Kierunek Bałtyk”

 

 

W działania Fundacji LOTOS spółka LOTOS Paliwa jest zaangażowana niemal od początku jej istnienia. Po bardzo udanej akcji „Pomaganie przez tankowanie”, klienci stacji paliw mają możliwość przekazania punktów zebranych podczas tankowania i zakupów na stacji, na program społeczny „Kierunek Bałtyk”, którego partnerem jest Fundacja LOTOS.

 

 

Kierunek Bałtyk

 

Jednym z kluczowych obszarów współpracy z otoczeniem społecznym zarówno dla Fundacji, jak i Grupy LOTOS jest ekologia i ochrona środowiska. Wynika to wprost z nadmorskiego położenia rafinerii w Gdańsku, a także bliskości terenów objętych programem „NATURA 2000”. W związku z tym, od wielu lat współpracujemy z podmiotami, które zajmują się ochroną ww. terenów, edukacją ekologiczną oraz badaniami nad zachowaniem bioróżnorodności gatunkowej. Jednym z naszych kluczowych partnerów jest Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego im. Profesora Krzysztofa Skóry w Helu. Wspieramy zarządzane przez Stację fokarium, w którym focze rezydentki co roku wydają na świat potomstwo, które po wykarmieniu przez mamy oraz nabyciu umiejętności samodzielnego polowania na ryby wypuszczane jest do Bałtyku. Działania zwiększające populację tych ssaków wynikają z krajowego programu restytucji foki szarej oraz odbudowy populacji różnych gatunków zamieszkujących niegdyś Bałtyk. Fundacja LOTOS pomaga przygotowywać foki do życia w środowisku naturalnym, a także wspiera zakup aparatury badawczej oraz sprzętu wykorzystywanego w działalności Stacji Morskiej.


 

 

Zapunktuj foce śledzia – przekaż punkty z programu Navigator

 

Akcja „Zapunktuj foce śledzia” jest elementem projektu „Kierunek Bałtyk” związanego z ochroną bałtyckiej populacji foki szarej oraz innych zagrożonych wyginięciem gatunków naszego morza. Grupa LOTOS wraz z Fundacją LOTOS oprócz wsparcia edukacji ekologicznej oraz doposażenia infrastruktury badawczej, stworzyły portal edukacyjny www.kierunekbaltyk.pl, na którym obok informacji nt. terenów, gatunków zwierząt objętych programem oraz partnerów realizujących działania, dostępny jest przekaz z kamer internetowych na żywo, dzięki któremu pod adresem www.sledzfoki.pl całą dobę można obserwować zachowania helskich fok, a w okresie od lutego do czerwca każdego roku także narodziny i dorastanie młodych, które wypuszczane są później do Morza Bałtyckiego.

 

Foki znajdujące się pod opieką Stacji Morskiej potrzebują każdego dnia ok. 35 kilogramów świeżych ryb. Program Navigator umożliwia przekazanie punktów, które w postaci środków finansowych wesprą Stację Morską w Helu i pozwolą na zakup morskich ryb dla stałych mieszkańców fokarium.

 

 

700 pkt to jeden posiłek dla foki

1400 pkt to całodzienne wyżywienie dla foki

 

O szczegóły pytaj sprzedawców na stacjach paliw LOTOS oraz LOTOS Optima.

 

Nie jesteś członkiem programu lojalnościowego Navigator? Możesz także przekazać darowiznę na konto Fundacji LOTOS, która wesprze działania na rzecz ochrony zasobów Morza Bałtyckiego w ramach projektu „Kierunek Bałtyk”:

 

 

 

Fundacja LOTOS, ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk

nr konta: 95 1240 1112 1111 0010 6377 8385

w tytule przelewu należy wpisać „na foki”

 

Więcej o Fundacji LOTOS można przeczytać na stronie
http://odpowiedzialny.lotos.pl/1836/fundacja_lotos

LOTOS

© LOTOS Paliwa Sp. z o.o., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel. 58 326 43 00, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 0000006312, NIP 583-10-23-182, kapitał zakładowy: 114 706 000 zł, kapitał wypłacony: 114 706 000 zł